Om oss

Advokat VibekeKnudsenAdvokat Vibeke Knudsen er født i 1957. Cand.jur i 1983 fra Universitetet i Oslo. Tidligere praksis fra statlig forvaltning, sentralt og regionalt i henholdsvis departement og hos Fylkesmann. Har arbeidet som dommerfullmektig ved Kongsberg tingrett. Har vært leder av Fiskeridepartementets Juristforening og nestleder i Tilsynsrådet for Drammen kretsfengsel. Egen advokatpraksis fra 1989.

Hovedsaksområder: NAV-saker, personskadeerstatning, forsikringsrett, familie-, arv og skifterett, forvaltningsrett og kontraktsrett, foruten alminnelig praksis

Advokat Bent JohannessenAdvokat Bent Johannessen er født i 1952. Cand.jur. i 1998. Har arbeidet som advokat siden 1999. Han har over tyve års praksis fra det private næringsliv og lang erfaring med regnskap, budsjettering, markedsføring og styrearbeid.

Hovedsaksområder: Arbeidsrett, forsikringsrett, familie-, arv og skifterett, barnefordeling og barnevern, forvaltningsrett, personskadeerstatning, tvister i forbindelse med kjøp og salg av fast eiendom, boligrett, inkasso og tvangsinndrivelse,  samt alminnelig praksis.

HVOR FINNER DU OSS?

Vi holder til i Nedre Storgate 8 i Drammen sentrum. (Starter du på Bragernes Torg går du østover i gågaten forbi Magasinet kjøpesenter. Første dør til høyre, inngang ved siden av Gullsmed Harry Ulsten. (Clausen gåden).